Bisfenol A

ImageKemikalieinspektionen om bisfenol A: ”Bisfenol A är klassificerat enligt följande egenskaper: Kan orsaka allvarliga ögonskador; irritation i luftvägarna; allergisk hudreaktion; skadligt för vattenlevande organismer. Ämnet misstänks dessutom kunna ge skadliga effekter på fortplantningsförmågan” samt ”Studier har visat att BPA är hormonstörande vid låga doser”.

Bisfenol A är en kemikalie som ingår i plaster för att göra dessa hårda, hållbara och glansiga och är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A liknar rent kemiskt det kvinnliga hormonet östrogen och tas därför upp av kroppens olika vävnader. Ingen missade väl SvD:s experiment om bisfenol A som publicerades häromdagen. Fyra journalister åt burk- och konservmat i två dagar för att sedan mäta upp skyhöga halter av bisfenol A i urinen. Miljöminister Lena Ek låtsades vara överraskad, såsom sig bör, men idag skriver SvD om den rapport som Kemikalieinspektionen publicerade redan 2011. Här listas källor till bisfenol A samt hur höga halter man mätt upp hos respektive:

Konservburkar – upp till 840 µg/kg livsmedel
Dryckesburkar av metall – upp till 136 µg/liter dricka
Lock till glasburkar/barnmatsburkar – upp till 11 µg/kg livsmedel
Vattenledningsrör – för låga halter för att ge utslag
Kassakvitton – upp till 6 µg/fingertopp
Tandlagningsmaterial – en ökning med omkring 10 µg/liter urin en timme efter lagning. Inga förhöjda värden ett dygn senare.

Baserat på denna rapport beslöt sig regeringen för att förbjuda bisfenol A i lock till barnmatsburkar (men gav klartecken för övriga lock) och gav Kemikalieinspektionen i uppdrag att utforma ett förbud mot bisfenol A i kvitton samt titta närmare på hur mycket bisfenol A som läcker ifrån vattenledningar. Som amatöråskådare kan man tycka att man lagt krutet på fel källor när det i dagsläget inte planeras några som helst åtgärder mot varken läskburkar eller konservburkar.

Å ena sidan kan man säga att politikerna gjort sitt jobb genom att låta Kemikalieinspektionen producera en rapport på svenska som är tillgänglig för allmänheten. Men sen då? Det känns som om politikerna och resten av samhället är luttrat nuförtiden. Skyhöga halter av det hormonstörande ämnet bisfenol A i maten? Jaha. Och jag noterar att Naturvårdsverket redan 2005 lät analysera slam från reningsverk, dagvatten, råvatten, luft, fisk och sediment. Bisfenol A visade sig vara väl utbrett i alla dessa medium. Alla! Bisfenol A är visserligen lättnedbrytbart, men tydligen passerar så enorma mängder bisfenol A våra reningsverk att allt inte hinner brytas ned. Värt att notera kan också vara att ingen framställning av bisfenol A sker i Sverige. Allting importeras.

Bisfenol A är alltså en av världens vanligaste plastkemikalier. Jag gissar att övriga plastkemikalier inte heller skulle platsa på hälsokosthyllan …

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s